ตัวแทนจำหน่ายเบียร์สิงห์ อี้เฉี้ยงตะกั่วป่า ภาคใต้ตอนบน จังหวัดพังงา.
ทุกหยดซ่า โซดาตราสิงห์

: +66 076-425-054

: +66 076-425-054